“Vilki”

ProjektiLatvijas skolas soma

“Vilki”

25.septembrī 3.-4.klašu skolēni apmeklēja vīru kopas "Vilki "koncertlekciju.  

Programmā skanēja  latviešu karavīru dziesmas ar attiecīgā laika mūzikas instrumentiem (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons), kas mijās ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi.
   
Papildus stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna ar videoprojektoru tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Vīru kopas “VILKI” dalībnieki koncertlekciju laikā bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos.

 

Refleksijas==>