“Perfekt zusammen lernen”

ProjektieTwinning

“Perfekt zusammen lernen”
Izmantojot kompetenču pieeju labākai mācību satura apguvei, apgūstot tēmu  par perfektu, RTV 7.klašu vācu grupu skolēni  kopā ar skolēniem no Francijas un Polijas, no 10.01.2019. līdz 31.05.2019. aktīvi strādāja projektā “Perfekt zusammen lernen”.
  
Paši skolēni izstrādāja darba lapas ar mācību uzdevumiem fotografējot savas aktivitātes nedēļas laikā, nosūtīja tās citiem projekta dalībniekiem,  izpildīja citu valstu veidotos uzdevumus, veidoja online un risināja krustvārdu mīklas, veidoja paši un spēlēja citu valstu veidotās online mācību spēles, apgūstot gramatiku interesantā veidā. Katra aktivitāte tika izvērtēta un tika noskaidrots interesantākās mācību spēles autors.
Projekta pieteicēja un vadītāja vācu valodas skolotāja Helēna Briede.