"Kennst du Österreich?"

ProjektieTwinning

"Kennst du Österreich?"

Lai veicinātu skolēnos interesi par Austriju un austriešu valodu, Rīgas Teikas vidusskolas skolēni kopā ar skolēniem no Čehijas, Polijas un Turcijas no 30.10.2015. kopīgi piedalījās eTwinning projektā "Kennst du Österreich?"

  
Projekta uzdevumi -
atrast informāciju par doto tēmu, to radoši prezentēt, izmantojot līdz šim vēl nezināmas interneta vietnes un adreses, pašiem veidot interesantus, radošus un inovatīvus uzdevumus pārējiem projekta dalībniekiem.

  
Projekta vadītāja - vācu valodas skolotāja, starptautisko projektu koordinatore Helēna Briede.


Priecājamies, ka esam ieguvuši kvalitātes sertifikātus par veiksmīgu darbu projektā "Kennst du Österreich?", kurā piedalījās skolēni no Rīgas Teikas vidusskolas, Čehijas, Turcijas un Polijas.


Projekts veicināja skolēnu interesi par Austriju, tās vēsturi, kultūru, tradīcijām, mūziku, nacionāliem ēdieniem, veidojot ciešu starppriekšmetu saikni. Tajā piedalījās 10. un 12. klašu skolēni. Skolēni veidoja radošas un kvalitatīvas prezentācijas, tajās ievietojot materiālus no youtube vietnes par atbilstošo tēmu, apkopojot materiālus, izmantoja popplet vietni, veidoja viktorīnas, uzdevumus un krustvārdu mīklas par noteiktām tēmām, meklēja dažādus interesantus materiālus un faktus. Dalībnieki aktīvi risināja citu dalībvalstu veidotos uzdevumus.


Projekta laikā vienu nedēļu mūsu skolā darba pieredzes apmaiņā viesojās vācu valodas skolotāja no Čehijas Jana Sanitrova, kuras skolēni arī piedalījās projektā. Skolotājai tā bija reāla iespēja redzēt praksē, kā strādā mūsu skolas skolēni projektā, dalīties projekta darba pieredzē.

 

Projekta laikā skolēniem bija iespēja teorētiski apgūtās zināšanas arī pielietot praksē. Tā, piemēram, 10. klašu skolēni skolas virtuvē gatavoja Austrijas tradicionālos ēdienus "Palatschinken", "Apfelstrudel", "Kaiserschmarren".

 

Dalībnieki apguva zināšanas projekta plānošanā, realizēšanā un izvērtēšanā, kā arī ieguva jaunu projekta darba pieredzi.

 

Projekta laikā paaugstinājās skolēnu motivācija apgūt svešvalodas, jo bieži nepieciešamā informācija tika meklēta angļu valodā, to vēlāk tulkojot vāciski.


Es ļoti lepojos ar Rīgas Teikas vidusskolas skolēniem, kuri strādāja ar lielu atbildību, domājot par darbu kvalitāti.


Paldies visiem dalībniekiem!
Projekta vadītāja Helēna Briede

 

Apliecinājums==>

Skolēna sertifikāts==>

Skolotāja sertifikāts==>