“Errate die Redewendung!”

ProjektieTwinning

“Errate die Redewendung!”

RTV skolēni kopā ar skolēniem no Horvātijas uzsāk jaunu eTwinning projektu “Errate die Redewendung!” (“Uzmini izteicienu!”)

Radoši darbojoties, zīmējot un izveidojot darba lapas, projektā tiks izzinātas vācu idiomas. Projekta partneriem tās jāatmin, jāpaskaidro, sadarbojoties starptautiskās grupās jāatrod attiecīgas idiomas angļu un dzimtajās valodās. Tiks izveidots projekta logo, avatari pēc dalībnieku apraksta, izstrādātas darba lapas  un viktorīnas. Projekta noslēgumā tiks izveidota e-grāmata.

Projektā piedalās skolēni no Horvātijas un RTV 10.klašu skolēni, kuri apgūst vācu valodu kā otro svešvalodu. Projektu vada vācu valodas skolotāja Helēna Briede.
  
Projekta reģistrēšanas apliecinājums==>
Kvalitātes sertifikāts==>