Erasmus projekta dalībnieku vizīte skolā

ProjektiErasmus+

Erasmus projekta dalībnieku vizīte skolā

Jau 2016./2017.m.g. sākumā septembra mēnesī anglu valodas skolotājas L.Ziemeles vadībā sadarbībā ar organizācijas EEC Rīgas Teikas vidusskolā viesojās skolotāji un izglītības darbinieki no Eiropas valstīm (Spānijas, Sicīlijas, Portugāles, Rumānijas, Grieķijas, Turcijas u.c), kuri vēlējās uzzināt mūsu skolas pieredzi radošuma, digitālo prasmju un uzņēmējadrbības veicināšanas jomā.

 

Viesi, satiekoties ar skolēniem un skolotājiem, visvairāk bija pārsteigti par pozitīvo gaisotni, augsto organizatorisko līmeni un skolas tehnisko aprīkojumu. Uzņemot viesus, mūsu skola ir ieguvēja, jo rodas jaunas sadarbības iespējas ar EU izglītības iestādēm un arī mūsu skolas skolēniem ir iespēja paplašināt savu redzes loku un prasmi uzņemt viesus.

 

Tāpēc paldies atsaucīgajiem Teikas vidusskolas skolēniem un skolotājiem, it īpaši E.Maculēvičai un 8.a klases skolniecēm K.Puškeirei, E.Vīgantei un P.Skabārdei.