Erasmus+ KA1

ProjektiErasmus+

Erasmus+ KA1

Rīgas Teikas vidusskola piedalījās Erasmus+ KA1 projektā „Inovatīvas mācību metodes kvalitatīvam izglītības procesam” ar mērķi apgūt un radīt jaunas inovatīvas mācību metodes matemātikā, dabas zinībās un svešvalodā, atkāpjoties no tradicionālām mācību darba metodēm un izmantojot tās ikdienas darbā mācību stundās. 

Projekta mobilitātēs piedalījās 8 pedagogi - matemātikas, dabas zinību un svešvalodu skolotāji.

 

Raksts VIAA mājas lapā==>