Paldies Comenius asistentūras programmai!

ProjektiComenius

Paldies Comenius asistentūras programmai!

Paldies Comenius asistentūras programmai!

 

Pavasarī saņēmām priecīgu ziņu, ka pie mums, Rīgas Teikas vidusskolā, jau piekto reizi, strādās Comenius asistents. 2001.gadā Rīgas Teikas vidusskolā uzsāka darbu Roberto Agustino Meloni no Itālijas, šarmanti mācīdams skolēniem itāļu valodu, tad Nick Massey no Anglijas ar mīlestību un atdevi mācīja angļu valodu, darbu turpināja atkal itālis Marco Pallota, uzlabodams skolēnu zināšanas gan itāļu, gan angļu valodā, bet Daniels Klotzeks no Vācijas iesaistīja skolēnus teātra izrādēs. Bija interesanti uzzināt, ko gan mums piedāvās asistente Catharina Kleine no Vācijas, zinot, ka viņas pamatspecialitāte ir darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Augusta pēdējās dienās lidostā sagaidīju smaidošu meiteni, tā bija mūsu Catharina. Tā kā Catharina nevēlējās dzīvot hotelī vai hostelī, izmitināju viņu pie sevis, par ko viņa bija ļoti priecīga. Tā kā iepriekš pa e-pastu  bijām pārrunājušas iespējamos darbus skolā,  nolēmām, ka viņa var palīdzēt vācu valodas stundās. Tad sākās mūsu praktiskā sadarbība. Asistenti jau sākumā pārsteidza vērienīgais 2. septembra pasākums skolā, kurā viņa, saņemot ziedus, uz skatuves tika iepazīstināta gan ar skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan skolas darbiniekiem. Kopā ar manu 10. klasi kopīgi ēdām kliņģeri, kas Catharinai bija liels pārsteigums, jo Vācijā nekas tamlīdzīgs nenotiek. Tur uzreiz sākas  jau mācības. Nākošais lielais pārsteigums bija 10. klašu adaptācijas diena Valmierā, kas sākās ar orientēšanos, turpinājās ar kolektīva saliedēšanās spēlēm un beidzās ar izrādi Valmieras teātrī. Sākumā Catharina iepazinās ar skolu un tās darbu, vēroja manis vadītās vācu valodas stundas, iepazīstoties ar daudzveidīgām svešvalodas mācību metodēm. Nolēmām, ka Catharina Kleine varētu veidot prezentācijas, izmantojot arī video materiālus, gan par mācību programmā paredzētām, gan par skolēnus interesējošām tēmām, kuru laikā skolēniem būs arī jāveic radoši uzdevumi vai  jāpilda testi. Skolēni ar prieku apguva tēmas, kas saistītas ar Vācijas vēsturi, ģeogrāfiju, mūziku, tradīcijām un kultūru. Daudzu stundu beigās skolēniem tika piedāvātas spēles, kas nostiprināja viņu zināšanas un vārdu krājumu.  Catharina Kleine raksta: „Skolēni bija laipni, draudzīgi un  ieinteresēti, līdz ar to es  ātri iejutos skolā. Kopā ar mentori Helēnu Briedi mēs ieplānojām, ka es vairāk strādāšu  pie radošiem uzdevumiem, kā arī palīdzēšu skolēniem, kuriem tik viegli vācu  valoda nepadodas.” Asistente strādāja bilinguāli, līdz ar to skolēniem vācu valodā nesaprotamās lietas tika izskaidrotas angliski. Skolēniem prieku sagādāja arī praktiskās nodarbības skolas virtuvē. Izrādās, ka skolēni arī vēlāk mājās gatavoja ceptu pildītu ābolu, ko vācu ģimenes bieži ēd Ziemassvētkos.

Brīvo laiku Catharina Kleine pavadīja ļoti aktīvi. Mēs kopīgi apmeklējām Latvijas pilsētas, baudījām dabu un saulrietus pie jūras. Kopā ar skolēniem Catharina izzināja Latvijas vēsturi Likteņdārzā un praktiski darbojās ādas apstrādes darbnīcā, kas viņai sagādāja lielu prieku. Asistente apmeklēja Igauniju, Lietuvu, Stokholmu, Pēterburgu, viņa tikās ar asistentiem, kuri šajā laikā strādāja Latvijā, apmeklēja viņu skolas, dalījās ar viņiem sava darba pieredzē. Catharinu pārsteidza vērienīgi pasākumi skolā, kas bija veltīti Skolotāju dienai, Lāčpēša dienai, LR Proklamēšanas dienai, skolas 60 gadu jubilejai, labdarības un Ziemassvētku koncerti. Asistente izjuta latviešu tautas patriotismu, lepnumu par savu dzimteni un skolu. Viņai tā bija jauna atklāsme par tradīcijām, par kurām latviešus var tikai apskaust.

Skolēnu domas par Katrīnu bija šādas : „Catharina vienmēr bija gatava visām mācību stundām, viņa ilgi tām gatavojās un centās,” „Studentes gatavotās prezentācijas bija ļoti interesantas,” „Catharina vienmēr mūs uzklausīja. Ar viņu varēja sarunāties, kā ar draugu,” „Man ļoti patika spēlēt spēles. Tādā veidā es vieglāk iemācījos vārdiņus,” „Catharina palīdzēja pareizi izrunāt vārdus un uzlaboja mūsu runāšanas prasmes,” „Es ceru, ka viņa atbrauks mūs apciemot.” 7. klašu skolēni atzīst: „Mums ļoti gribētos, lai pie mums vēl brauc asistenti no Vācijas, jo tā ir lieliska iespēja labāk apgūt vācu valodu, valsts tradīcijas un vēsturi. Mēs  ceram, ka pie mums drīz atkal atbrauks tikpat forša studente no Vācijas, kāda bija Catharina.”

Atvadoties Katrīnas vārdi skanēja šādi: „Paldies skolai un mentorei Helēnai Briedei, ka ļāvāt man šo valsti iemīlēt.  Es labprāt paliktu Rīgas Teikas vidusskolā ilgāk, taču man ir jāuzsāk pusotru gadu gara prakse Vācijā, lai es varētu strādāt par pilntiesīgu skolotāju. Latvija man pietrūks, bet es noteikti atgriezīšos. Ticiet vai nē, bet man te patīk labāk nekā Vācijā.”

 

Helēna Briede

Rīgas Teikas vidusskolas starptautisko projektu koordinatore

Vācu valodas skolotāja