Lasīšanas žūrija noslēgusies

BibliotēkaBibliotēkas notikumi

Lasīšanas žūrija noslēgusies

Un jau atkal aizvadīta kārtējā žūrija. 28.februārī bērnu žūrijas dalībnieki tika aicināti uz svinīgo noslēguma pasākumu bibliotēkas lasītavā.

Šogad žūrijā veiksmīgi finišējuši 95 dalībnieki. No tiem 58 bērnu žūrijas dalībnieki, 9 jauniešu žūrijas dalībnieki un 28 vecāku žūrijas dalībnieki- mūsu skolas pedagogi, darbinieki un skolēnu vecāki.

Liels prieks par klasēm ar kuplu žūrijas dalībnieku pulku:

 3.c klase – 17 eksperti (audz. Inga Murāne)

 3.b klase – 9 eksperti (audz. Sandra Greivule)

 2.b klase – 7 eksperti (audz. Signe Strepmane)

 1.c klase – 5 eksperti (audz. Iveta Ozoliņa)

 

Īpašs prieks par mūsu lasošajām ģimenēm. Paldies Eņģeļu ģimenei, Līdes ģimenei, Sniegu ģimenei (katrā 3 žūrijas lasītāji).

Īpaši liels prieks par Agati un Gregoru, kuri žūrijā noturējušies 9 gadus!!!

Paldies par atbalstu un bērnu iesaisti žūrijā skolotājām:

Ivetai Ozoliņai,

Signei Strepmanei,

Sandrai Greivulei,

Ingai Murānei,

Jautrītei Kuzmanei.

 

Paldies direktores vietniecei Evijai Augustānei par atsaucību un atbalstu! 

  

Tiekamies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2023”!