Svētdiena, 2020. gada 9. augusts
Madara, Genoveva
Laiks: 19:32
Nākamais zvans: pirmdien, 7:45


Meklēt
 
Zvani
0. stunda
1. stunda
2. stunda
3. stunda
4. stunda
5. stunda
6. stunda
7. stunda
8. stunda
9. stunda
7:45
8:30
9:20
10:10
11:00
11:50
12:40
13:30
14:20
15.05
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
8:25
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10
15:00
15:45

RTV video YouTube vietnē

Skolas himna
Skolas himna:  
Notis (PDF)  |  Teksts (PDF)Sadarbība
Skola2030

ProjektiSkola2030


Esam viena no simts Latvijas skolām, kas projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" piedalās mācību satura aprobācijā.

2017./2018. mācību gadā padziļināti pētām iespēju mācību saturā realizēt caurviju DOMĀŠANA UN RADOŠUMS.

Vīzija par sasniedzamais rezultātu šajā jomā:

Skolēns identificē, analizē, izvērtē situācijas un informāciju un rīkojas:

  • lieto efektīvas problēmrisināšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
  • izmanto ekonomiskā un sociālā konteksta iespējas, mērķtiecīgi radot jaunas idejas un produktus, atrod inovatīvus risinājumus un izpausmes veidus;
  • plāno un īsteno idejas praktiskā darbībā, uzņemoties iniciatīvu un līderību, kad tas nepieciešams;
  • attīsta radošai, uzņēmīgai un kritiski domājošai personībai raksturīgas īpašības, ieradumus un veido jaunus risinājumus rosinošu vidi.

____________

Pirmajā projekta posmā strādājam pie skolēnu LASĪTPRASMES ATTĪSTĪŠANAS

Prasmīgs lasītājs:

  • lasa dažādos mācību priekšmetos piedāvātos tekstus, apliecinot kritiskās un padziļinātās lasīšanas prasmi;
  • atkarībā no teksta apstrādes mērķa izvēlas dažādas lasīšanas stratēģijas;
  • sadarbojoties, izmantojot lasīšanas stratēģijas, veicina savas un grupas biedru domāšanas prasmes;
  • izprot un analītiski vērtē jebkuras modalitātes tekstu, izteiktu ar vārdiem, attēliem, shēmām, tabulām, grafikiem u.tml. drukātā un digitālā formātā;
  • saprot teksta mērķi, nosaka tā atslēgas vārdus un galvenās idejas; – iegūto informāciju, idejas, pārdomas izmanto noteiktiem mērķiem.

____________

1.semestra darba plāns:
Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67474065
E-pasts: rtvs@riga.lv
Twitter: https://twitter.com/Teikas_vsk
Karte
© 2020 Rīgas Teikas vidusskola.